Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Beemster en Purmerend

21-09-2020 | De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel Beemster & Purmerend. Alleen het parlement dient nog in te stemmen met de herindeling. Eerder stemden beide gemeentes en de provincie Noord-Holland al in met de fusie.
 
Om het voorzieningenniveau voor de inwoners van Beemster op peil te houden, heeft de gemeente Beemster besloten een bestuurlijke fusie met de gemeente Purmerend aan te gaan. Sinds 2014 hadden beide gemeenten al een gezamenlijke ambtelijke organisatie, 1 januari 2022 volgt een bestuurlijke fusie.
 
Raad van State
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 
Harmonisatie
De gemeenten werken nu aan het zogenaamde ‘operationele traject’, de harmonisatie. De harmonisatie gaat over het integreren van beleid, verordeningen en financiën. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen. Meer informatie over het herindelingsproces is te lezen op www.toekomstigpurmerend.nl.