Toekomstig Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Beide gemeenteraden hebben in 2018 het intentiebesluit tot bestuurlijke fusie genomen. Op basis hiervan zijn inwoners van Beemster en Purmerend gevraagd aan te geven wat zij belangrijke waarden vinden die ze aan de nieuwe gemeente mee willen geven. Deze waarden hebben een plek gekregen in een herindelingsontwerp, het formele document waarin de aanleiding van en draagvlak voor de fusie, de financiën en de ambities van de nieuwe gemeente zijn verwoord.