Achtergrondinformatie fusieproces

Waarom gaan Beemster en Purmerend fuseren?

Historisch gezien zijn Beemster en Purmerend altijd nauw met elkaar verbonden geweest. De mooie producten en het vee uit Beemster werden verhandeld in Purmerend. Bewoners van de Beemster maken gebruik van de voorzieningen in Purmerend en Purmerenders genieten van de rust en natuur in Beemster.

Droogmakerij en marktstad bundelen de krachten. Op 1 januari 2022 willen Beemster en Purmerend een nieuwe gemeente met een uniek karakter vormen. De ontwikkeling van dorpskernen, stad, woonwijken, landelijk gebied en werelderfgoed worden na de fusie toevertrouwd aan één gemeentebestuur. Dat is positief voor de bestuurskracht, de positie in de regio en het imago.

Hoe ziet het proces eruit?

In aanloop naar de fusie wordt eraan gewerkt om de unieke waarden van het buitengebied én de kracht van de stad elkaar te laten versterken.

Onderstaand staan de stappen die gezet worden richting de fusie met Beemster:

  1. Ophalen van waarden van Purmerenders. Met Toekomstig Purmerend konden inwoners en ondernemers en ideeën over de fusie delen, aangeven wat ze waarderen aan Purmerend en hun zorgen uitspreken. Het insturen is per 16 maart 2019 gesloten.
  2. Opstellen toekomstvisie voor herindelingsontwerp. Alle opgehaalde waarden zijn belangrijke bouwstenen. Ze worden meegenomen in de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente. De gemeentes Beemster en Purmerend gaan deze toekomstvisie samen opstellen. Deze toekomstvisie komt terecht in het zogenoemde herindelingsontwerp. In het najaar van 2019 wordt dit document aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend voorgelegd. Daarmee geven zij formeel aan per 1 januari 2022 één gemeente te willen vormen.
  3. Inzien en reageren op het herindelingsontwerp. Vervolgens kan iedereen het herindelingsontwerp gedurende 8 weken inzien. In die periode kunnen inwoners, ondernemers, organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden hun reactie geven. Vervolgens worden alle reacties beantwoord en gebundeld. Als het nodig is wordt het herindelingsontwerp nog aangepast. Het herindelingsontwerp is daarmee een herindelingsadvies geworden.
  4. Het herindelingsadvies wordt begin 2020 aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend voorgelegd. Na akkoord van beide gemeenteraden wordt het advies toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  5. Wetvoorstel. Op basis van het herindelingsadvies en het advies van de provincie besluit de minister van BZK over het doen van een wetsvoorstel voor de herindeling. Binnen maximaal vier maanden stelt de minister een wetvoorstel op. Dit voorstel wordt besproken in de ministerraad. Na besluitvorming wordt de Raad van State gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Vervolgens volgt behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer. Dit totale proces duurt circa anderhalf jaar.
  6. Wet in werking en nieuwe gemeente. Na publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt de wet in werking. De officiële startdatum van de nieuwe gemeente is op 1 januari 2022.

Wat gaan inwoners van de fusie merken?

Na de fusie tussen Beemster en Purmerend heeft de nieuwe gemeente 1 bestuur. Dat betekent een versterking van de bestuurskracht en slagkracht waardoor de nieuwe gemeente in staat is om complexe opgaven aan te kunnen. De nieuwe gemeente kan haar rol voor de regio bovendien verder versterken en meer invloed uitoefenen.

De dienstverlening blijft zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewend zijn.